Generalforsamling 2021 udsat

 

I henhold til vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned.

Som følge af Corona-situationen er generalforsamlingen aflyst og udsat indtil videre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen