Pilotprojekt om nedsivning af overfladevand i Fyrreparken

Alle ejendomme med nr. 9 – 16 har nu fået etableret faskiner eller anden tilsvarende løsning til nedsivning af regnvand på egen grund, så regnvandet ikke længere ledes til det énstrengede kloaksystem.

En del af projektet består af udskiftning af vendepladsens gamle kloakledning. Det er entreprenørvirksomheden Danjord A/S, som udfører det ret omfattende arbejde med opgravning og udskiftning af de gamle udtjente betonkloakrør med nye rør af plast og få dem tilkoblet ejendommenes stikledninger og hovedkloakken i den gennemgående vej. Formand Martin Krogh Boje fra Danjord fortæller, at arbejdet forventes færdig omkring 1. marts. Ny asfaltbelægning forventes tidligst til foråret.

Klik på fanen Pilotprojekt og læs mere om projektet om nedsivning af overfladevand i Fyrreparken.

Et par billeder med Danjords store gravemaskiner i gang med arbejdet.

Faskinerne anbringes i kæmpehul udgravet i 'vores' plæne.

De gamle betonkloakrør er udskiftet med nye PVC-rør, og der er nu gravet et kæmpe hul i 'plænen' for at gøre plads til faskiner til opsamling af overfladevand fra vejen. Danjords store gravemaskine placerer forsigtigt faskinerne i hullet, hvor folkene gør klar til montering.

  • Der arbejdes med montering

    Mon vores flagstang bliver stående?

  • Faskiner klar til montering

    Det er lige nu vanskeligt at forestille sig, at der igen kan holdes sommerfest her.

  • Frosten stopper projektet - både flagstang og parklampe klarede gravearbejdet.

    10.02.2021: Frosten har stoppet kloakprojektet midlertidigt; men heldigvis nåede folkene fra Danjord at få monteret alle faskinerne og vigtigt: at få dækket kæmpehullet. Nu venter vi så (også) på bedre vejr.....