Generalforsamling 2020

 

Generalforsamlingen er AFLYST! 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

 Fyrreparkens Beboerforening

 Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00

 i Allingåbroskolens indskolingsfløj.

    Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3 stk. 3.

På valg til bestyrelsen:

 Janni Staack Thygesen

  Gudrun Græsborg

 Frank Gregersen

På valg som suppleant:

Erik Jensen

 På valg som revisor:

  Hans Jørgen Nielsen

        På valg som revisorsuppleant:

  Kristen Græsborg

              Foreningen er vært ved et lettere traktement.

 Venlig hilsen

 Bestyrelsen