Ordinær generalforsamling

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Fyrreparkens Beboerforening

 Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00

 i Allingåbroskolens indskolingsfløj.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3 stk. 3.

        På valg til bestyrelsen:

       Janni Staack Thygesen

       Svend Erik Berthelsen

       Frank Gregersen

        På valg som suppleant:

       Erik Jensen

          På valg som revisor:

       Hans Jørgen Nielsen

        På valg som revisorsuppleant:

       Kristen Græsborg

               Foreningen er vært ved et lettere traktement.

Venlig hilsen

 Bestyrelsen