Ordinær generalforsamling

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

 Fyrreparkens Beboerforening

 Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00

 i Allingåbroskolens indskolingsfløj.

 Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3 stk. 3.

På valg til bestyrelsen:

Bent Kondrup Jensen

Kim Bjerg

På valg som suppleant:

Ingen

På valg som revisor:

Ingen

På valg som revisorsuppleant:

Ingen

Foreningen er vært ved et lettere traktement.

Underholdning: Indslag på dialekt ved Ketty Hentze, Vivild

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen